POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kubara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ekonomiczna 11, 42-271 Częstochowa, NIP: 573-281-85-82, REGON: 241828229, KRS:0000630251.

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. W przypadku zawarcia z nami umowy obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny dla jej zawarcia i wykonania. Jeśli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonania umowy. W innych przypadkach konieczna jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub jest to uzasadnione interesem Administratora i obowiązkiem prawnym, o czym szczegółowo mowa w pkt 3).

III. Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora to:

– udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych;

– wykonanie zawartej między nami umowy o prowadzenie konta użytkownika w sklepie internetowym KUBARA, prowadzonym pod adresem sklep.kubara.pl;

– wykonanie zawartej między nami umowy o realizację zamówienia przez sklep internetowy KUBARA, prowadzony pod adresem sklep.kubara.pl, realizacja reklamacji;

– wykonanie zawartej między nami umowy o realizację newslettera;

– wypełnienie obowiązków prawnych np. na podstawie przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

– uzasadniony interes Administratora w przypadku konieczności dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy;

– uzasadniony interes administratora w przypadku wykorzystywania danych w celach analitycznych i statystycznych, komunikacji i promocji własnych usług, ulepszania usług i informowania o tym użytkowników.

IV. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również: organy publiczne np. Urząd Skarbowy, podwykonawcy, czyli firmy z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, takie jak firmy informatyczne, prawnicze, księgowe, kurierskie, spedycyjne oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa.

V. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Jest to okres wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów księgowych oraz przepisami podatkowymi. W niektórych przypadkach mogą być przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli uważa Pani /Pan że nie mamy podstaw do przetwarzania danych można żądać abyśmy je usunęli), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan dokonać samodzielnej zmiany wcześniej podanych danych osobowych, logując się do konta w sklepie internetowym. Przed realizacją opisanych uprawnień będziemy się musieli upewnić czy Pani/Pan to ta sama osoba, której dane dotyczą, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

VII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

VIII. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu dobrakaloria.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu dobrakaloria.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami  wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników,
    analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez wiodących producentów przeglądarek internetowych:

IX. Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie  charakter  statystyczny  i  służą  jedynie  do  ulepszania  strony

//dobrakaloria.pl      i      dopasowywaniu      do      Państwa       oczekiwań. Adresy IP osób  odwiedzających  niniejszą  stronę  nie  są  przetwarzane.  Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę //dobrakaloria.pl podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, iż o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.

W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie.

X. Linki do stron zewnętrznych

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.